top of page

Selvbetjent gardsutsalg

Kom gjerne innom det vesle utsalget vårt! Her har vi ferske egg, skinnfeller, ullprodukter, ved, sesongens grønnsaker og mye annet spennende! 

Selvbetjent - alltid åpent!

bottom of page